7 переваг використання мікроводоростей у сільському господарстві

09 липня, 2018 |

Вплив зелених мікроводоростей протягом останніх десятиліть широко вивчався вченими з різних куточків планети. У вільному доступі є результати численних досліджень, які доводять ефективність застосування мікроводоростей у якості біодобрива. Зупинимося на головних тезах цих досліджень.

Можна виділити 7 основних переваг добрив на основі мікроводоростей:

  1. Стимуляція росту. За рахунок вмісту гормонів росту та інших біологічно активних компонентів, такі добрива здатні збільшити урожайність на 10-30% (у залежності від культури та технології).
  2. Покращення якості урожаю. Результати великої кількості дослідів доводять, що плоди, вирощені з допомогою таких добрив, мають кращий колір та смак.
  3. Подовження терміну зберігання. Надзвичайно важливий пункт у сучасних ринкових умовах. Лежкість та термін зберігання продукції збільшується на 50-400%.
  4. Зменшення пестицидного навантаження та скорочення використання мінеральних добрив на 15-100% — у залежності від обраної технології вирощування (інтегрована або органічна). Навіть за повної відмови від інших видів живлення, рослини, що оброблялися добривами на основі мікроводоростей демонстрували міцний імунітет за рахунок отримання усіх необхідних для повноцінного функціонування елементів.
  5. Покращення стану ґрунту. Застосування добрив на основі мікроводоростей насичує ґрунтове середовище ефективними та корисними мікроорганізмами, пригнічуючи патогени.
  6. Підвищення стійкості до стресів та профілактика хвороб. Застосування добрив, що містять мікроводорості, здатне суттєво покращити стійкість рослин до вражень внаслідок морозів, засух та інших погодних факторів. Окрім того, воно майже вполовину підвищує стійкість до борошнистої роси, різних видів гнилей та інших грибкових захворювань.
  7. Запобігання осипанню плодів. Здорові рослини не скидають плодів, тож дозволяють зібрати повноцінний урожай.
Top